Muzeul Județean Argeș - moștenire culturală, istorie și continuitate

Concurs Festivalul Național Dinu Lipatti, 27.04-30.04.2013

În anul 2013 se împlinesc 96 de ani de la naşterea renumitului pianist, compozitor şi pedagog român Dinu Lipatti. Festivalul Dinu Lipatti va aduce in atenţia publicului, atât valorile pianistice şi muzical interpretative ale actului artistic cât şi pe cele componistice din repertoriul marelui artist. Competiţia îşi propune să reunescă concurenţi de la nivel naţional şi să aducă în atenţia tinerei generaţii personalitatea de excepţie a acestui muzician. Concursul a fost structurat pe trei sectiuni: pian, vioară şi canto.

Fisa de inscriere

Dispoziţii generale

Participanţii vor fi studenţi ai universităţilor muzicale din România şi instrumentişti consacraţi. Aceştia vor susţine concerte / recitaluri la casa memorială Dinu Lipatti şi în alte locaţii din judeţul Argeş (Piteşti, Câmpulung, Curtea de Argeş şi Costeşti).

Juriul va fi format din muzicieni şi profesori de la liceele şi facultăţile de specialitate din România, aceştia desemnând caştigătorii pentru fiecare secţiune a concursului. Juriul pentru fiecare secţiune va fi format din minim 3 persoane.

Preşedinţii juriului pe fiecare categorie sunt :

  • Ana Bogăţilă Török – vioară
  • Ramona Eremia – canto
  • Silvia Sbârciu – pian

De asemenea, turiştii şi publicul amator vor avea prilejul să asiste la o serie de recitaluri /concerte oferite de participanţii la festival, in primă audiţie, concerte pentru pian şi orchestră.

Regulament concurs

1. Concursul se va desfăşura la casa memorială Dinu Lipatti şi în alte localitaţi din judeţul Arges (Piteşti, Câmpulung, Curtea de Argeş si Costeşti). Locaţiile exacte de desfăşurare vor fi comunicate ulterior înscrierii în concurs.

Laureaţii vor susţine concertul final la Fundăţeanca, unde vor primi trofee personalizate şi diplome de participare.

Preselecţia se face pe baza fişei de înscriere şi a portofoliului prezentat. Juriul va selecta un număr total de 25 de participanţi (individual sau formaţii) pentru etapa finală.

  • Etapele concursului constau în audiţii la cele trei secţiuni: pian, vioară şi canto clasic –  28 – 29.04.2013.
  • Recitalul Final şi Gala Laureaţilor – 30.04.2013

2. Etapele concursului şi Gala laureaţilor sunt publice, cu intrare gratuită.

 Condiţii de participare

3. Concursul este deschis atât soliştilor cât şi formaţiilor având până la cinci componenţi, pentru fiecare secţiune, studenţi ai universităţilor muzicale din România, fie ele de stat sau particulare; elevi ai liceelor de muzică şi ai şcolilor populare de artă etc.

4. Vârsta minimă de participare: 14 ani. Vârsta maximă de participare: 25 ani.

5. Nu se percepe taxă pentru înscrierea în concurs.

6. Înscrierea în concurs se face pe baza Fişei de înscriere şi a portofoliului, informaţii ce vor fi transmise prin poştă (portofoliul înregistrat pe suport electronic ) sau prin e-mail (fişa de înscriere scanata, însoţită de ataşament – portofoliu) până la 19.04.2013 (data poştei), ora 12.00 la adresa:  Mirela Văncică, Oficiul Postal 15, Post Restant, Bucureşti, Sector 1, B-dul Ion Câmpineanu, nr.23, cod  poştal : 014840 sau pe e-mail la: office.fidasolutions@gmail.com

Fişa de înscriere se va completa cu majuscule şi fără omisiuni. Ea va fi însoţită de copiile actelor de identitate ale participanţilor şi celelalte documente solicitate prin fişă.

7. Rezultatele preselecției vor fi făcute publice până cel târziu la data de 19.04.2013, ora 17.00. Concurenții invitați să participe la concurs vor fi anunțați atât în scris, prin transmiterea invitației de participare, cât şi telefonic.

8. Cheltuielile de transport, cazare şi masă vor fi suportate de către organizator, pentru toată durata competiției.

9. După confirmarea selectării candidaţilor, participarea la întreg programul competiţional este obligatorie. Retragerea din competiţie va conduce la nedecontarea cheltuielilor /recuperarea cheltuielilor efectuate.

Repertoriu – probe de concurs

10. Concurenţii vor interpreta câte 3 piese, la alegere, cu durata totală de maxim 15 minute. Piesele propuse pentru interpretare vor fi nominalizate in fişa de înscriere. Juriul, în etapa de preselecţie poate solicita inlocuirea anumitor piese/propuneri alternative.

 Premii

11. Juriul, compus din  muzicieni şi profesori de la liceele si facultățile de specialitate din România, va acorda participanților, diplome şi trofee personalizate.

12. Juriul îşi rezervă dreptul de a nu acorda anumite premii.

13. Deciziile juriului sunt fără drept de apel.

14. Nerespectarea de către un concurent / membrii unei formaţii, a deciziei juriului de a participa la concertul laureaţilor, atrage după sine pierderea premiului atribuit concurentului / formaţiei respective si recuperea cheltuielilor ocazionate de aceştia.

Regulament concurs Dinu Lipatti (1)- final 09.05.2013

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *