Muzeul Județean Argeș - moștenire culturală, istorie și continuitate

Muzeul Judeţean Argeş – moştenire culturală, istorie şi continuitate

 In data de 02.05.2011 între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Organism Intermediar pentru Turism în numele şi pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2007-2013 şi Unitatea administrativ- teritorială Judeţul Argeş în calitate de Beneficiar a fost încheiat contractul de finanţare nr.1468 pentru proiectul “Muzeul Judeţean Argeş – moştenire culturală, istorie şi continuitate”, cod SMIS 19622.

Proiectul este finanţat în cadrul Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 “Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.3. “Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea “Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice”.

Durata de implementare a proiectului ,,Muzeul Judeţean Argeş – moştenire culturală, istorie şi continuitate” este de 15 luni.

            Valoarea totală a proiectului este de 1.039.687,92 lei, valoarea totală eligibilă este de 839.466,00 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 713.546,10 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 109.130,58 lei, iar co-finanţarea eligibilă a beneficiarului este de 16.789,32 lei.

Obiectivul specific al proiectului îl constituie valorificarea potenţialului turistic al Muzeului Judeţean Argeş, prin promovarea identităţii culturale – componentă a mediului antropic, în scopul creşterii gradului de atractivitate, ca destinaţie turistică, a judeţului Argeş.

În vederea atingerii acestor obiective, respectând funcţiile Muzeului Judeţean Argeş, privind tezaurizarea, conservarea informaţiilor şi a mărturiilor materiale, considerând poziţionarea geografică a Argeşului şi vitalitatea sa culturală favorabile, turismul reprezintă exponentul principal al valorificării şi promovării produsului turistic „Muzeul Judeţean Argeş – moştenire culturală, istorie şi continuitate”.

Pentru a oferi vizibilitate Muzeului Judeţean Argeş şi pentru a prezenta judeţul Argeş ca o destinaţie turistică atractivă la nivel regional şi naţional, va fi demarată o campanie de promovare, prin mai multe canale specifice:

  • mass-media – televiziune prin difuzare spoturi şi prin participare la emisiuni cu specific turistic;
  • printuri de mici şi mari dimensiuni: pliante, vederi, calendare buzunar, calendare birou, semne  de carte, mape prezentare,banner flag;
  • realizare portal de informaţii;
  • realizare album foto, film documentar şi carte cu specific turistic;
  • participare la târg de profil cu impact naţional.
  • Organizarea de evenimente